X射线荧光测厚仪

可测量电镀、蒸镀、离子镀等金、银、镍等较薄金属镀层

技术参数:测试类型:单镀层、复合镀层    

厚度范围:Ag0.25-10um  

       Ni 0.5-16um   

  Au 0.1-3um  

标准样件误差:5%

测试依据产品检验文件和设备安全操作规程